KE HOACH ATGT NAM HOC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Thịnh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 05-10-2013
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI 
CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 TRẦN HỢI
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Số: 20 / KHATGT-TrTH Xã Trần Hợi, ngày 06 tháng 10 năm 2013                                                                                                                         
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
NĂM HỌC 2013-2014

- Thực hiện Công văn số 1900/SGDĐT- GDTrH-GDTX của Sở GD-ĐT Cà Mau, ngày 09/ 9/2013 về tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2013-2014
- Thực hiện công văn  số 964/PGD-ĐT ngày 06/10/2013 về triển khai thực hiện theo tinh thần công văn 1900/SGDĐT- GDTrH-GDTX của Sở GD-ĐT Cà Mau, ngày 09/ 9/2013.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Năm an toàn giao thông 2013 ”;
Trường tiểu học 2 Trần Hợi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I, Mục tiêu:
- Giúp học sinh hiểu kiến thức Luật Giao thông đường bộ, đường thủy.
- Tạo cho học sinh thái độ và ý thức đúng đắn tham gia giao thông. Xây dựng nền nếp cư xử văn hóa tham gia giao thông đối học sinh và mọi người.
- Tạo ra phong trào thi đua tìm hiểu luật An toàn Giao thông lan tỏa trong học sinh, đồng thời tuyên truyền trong giáo viên, phụ huynh hoc sinh và mọi người nhận thức đúng đắn khi tham gia giao thông.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm giáo dục An toàn giao thông cho học sinh đối viên Cán bộ giáo viên, phụ huynh và mọi người. Bảo đảm thông suốt, kéo giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường trong suốt năm học 2013-2014.

II, Đánh giá thực trạng:
1, Thuận lợi:
- Đội ngũ CB- GV-NV trẻ, nhiệt tình, năng động sáng tạo trong công việc. Giáo viên hầu hết có kiến thức về luật Giao thông, có ý thức trong giáo dục An toàn Giao thông trong học sinh.
- Môi trường sư phạm thân thiện, vui vẻ, yêu thương gần gủi học sinh.
- Nhận được tinh thần động viên cao và sự quan tâm lãnh đạo Ngành giáo dục, lãnh đạo Địa phương, phụ huynh học sinh, đội ngũ GV.
- Học sinh ngoan, chịu khó trong học tập, rèn luyện.
2, Khó khăn:
- Nhận thức luật An toàn giao thông, ý thức tham gia giao thông trong học sinh còn hạn chế.
- Điều kiện, cũng như sách tư liệu trang thiết bị về giáo dục An toàn giao thông thiếu thốn trong trường học.
III. Triển khai kế hoạch:
1. Các hình thức giáo dục và giải pháp:
- Quán triệt tinh thần trong CB-GV quan tâm giáo dục học sinh Luật Giao thông, tham gia giao thông;
- Cung cấp kiến thức Luật ATGT qua các bài học, lồng ghép liên hệ trong các tiết dạy có liên quan về ATGT;
- Giáo dục học sinh ứng xử văn hóa tham gia giao thông qua các buổi chào cờ, các tiết sinh hoạt cuối tuần;
- Tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh các cuộc họp, các cuộc gặp gỡ cùng hợp tác giáo dục khi tham gia giao thông và giáo dục con em mình chấp hành tốt luật giao thông.
- Sưu tầm tranh ảnh giáo dục ATGT trang trí trưng bày nhằm giáo dục học sinh hiểu về cách và phương tiện tham gia giao thông;
- Tổ chức học sinh phát quang, dọn vệ sinh một “đoạn đường em chăm”
- Tổ chức thi giao lưu học sinh tìm hiểu về ATGT đối với lớp 4,5
- Chọn học sinh tham gia thi” Giao thông thông minh” trên Internet;
- Treo băng khẩu hiệu về giao thông nhằm tác động đến học sinh và mọi người.
2. Kế hoạch tổ chức thực hiện:

Tháng
Nội dung thực hiện

9/2013
-Tổ chức tuyên truyền GD HS trong tiết chào cờ hàng tuần, buổi sinh hoạt tập thể khác do trường hoặc lớp tổ chức.
-Thành lập Ban Chỉ đạo ATGT trong trường học
-Chọn HS tham gia thi ” Giao thông thông minh” trên Internet
- Họp phụ huynh học sinh tuyên truyền giáo dục con em Luật Giao thông, ký cam kết không vi phạm và chấp hành tốt luật giao thông.

10/2013
- Tổ chức học sinh phát quang dọn vệ sinh “đoạn đường em chăm”
- Cam kết trong CBGV giáo dục học sinh không vi phạm Luật giao thông.

11/2013
- Tổ chức tưởng niệm nạn nhân bị tai nạn giao thông ngày 12/11/2012.

12/2013
- Sơ kết đánh giá kế hoạch
- Họp phụ huynh học sinh tuyên truyền giáo dục con em Luật Giao thông và biểu dương thành tích tập thể,